Dokumenty aplikacyjne

 

W zależności od kraju, do którego aplikujesz na praktykę komplet dokumentów może nieco się różnić. Wszelkie aktualne wymagania możesz znaleźć tutaj.

 Dokumenty dla zagranicznego pracodawcy

lp Dokument Uwagi
1 Form O (WorkOffer) a. skan oryginału oferty.
2 Student Nominated (SN) 

a. adresy zamieszkania NIE tłumaczone na język angielski

b. bez polskich znaków

c. profesjonalny, aktualny adres e-mail,

d. Ref. No.- Numer praktyki

e. znajomość języków, NIE język studiów

f.  czytelny, odręczny podpis

g. For internal use- NIE WYPEŁNIAJ!!

3 Curriculum Vitae (CV)

a. profesjonalny, aktualny adres e-mail

b. aktualny numer telefonu

c. bez polskich znaków

d. profesjonalne zdjęcie

4 Cover Letter (CL)

a. bez polskich znaków

b. dane osobowe, data

c. dane pracodawcy, opiekuna (jeśli podane)

d. czytelny, odręczny podpis

5 List of Subjects (LoS)

a. usunąć <<Family_Name>> itd.

b. przedmioty z całego toku studiów przetłumaczone na angielski

c. praktyki uczelniane, zawodowe

d. Twoje oczekiwania „wymarzona praktyka”

6 Transcript of Records (ToR)*

a. brak wzoru od IAESTE, konieczność odwiedzenia dziekanatu

b. objaśnione kryteria oceny

c. podpis, pieczątka z dziekanatu

d. przedmioty z oceną i punktami ECTS

7 Language Certificate (LC)

a. wzór IAESTE

b. możliwość dołączenia dodatkowego, o ile tylko jest „poważny”

8 Certificate of Enrollment (CoE)*

a. zazwyczaj dziekanat posiada swój wzór, jeżeli nie, polecamy skorzystać ze wzoru IAESTE

b. w języku podanym na ofercie

c. podpis, pieczątka z dziekanatu

9 Certificate of Enrollment (CoE) Germany

a. status studenta przez cały okres trwania praktyk

10 

Skan dokumentu tożsamości

a. pamiętaj o wykonaniu skanu w dobrej jakości

11 Lists of References (LoR)*

a. w języku angielskim

b. każde oficjalne referencje są cenne

12 Dodatkowe certyfikaty* a. każde oficjalne certyfikaty są cenne

 

Dokumenty dla Stowarzyszenia IAESTE Polska

lp Dokument Uwagi
1 Ośiadczenie dla Stowarzyszenia IAESTE Polska

a. potwierdzasz znajomość regulaminu

b. czytelny, odręczny podpis

2 Kopia dowodu wpłaty na rzecz Stowarzyszenia IAESTE Polska

a. przelew bankowy

b. sprawdź poprawność numerów kont, adresów, danych osobowych, kwot

c. tytuł przelewu

Pamiętaj! 

1. Brak polskich znaków (nawet w nazwisku).

2. Nie tłumaczymy nazw własnych i adresów na język angielski.

3. Jednolitość ważnych informacji np. zwróć uwagę, aby poziom języka we wszystkich dokumentach był jednakowy.

4. Jednolite formatowanie tekstu (rodzaj czcionki np. Times New Roman 12, Calibri 11, justowanie).

5. Jednolitość dat w każdym dokumencie (format ISO: YYYY-MM-DD).

6. Podpisy: czytelny, odręczny.

7. Poprawna kolejność dokumentów (jak to podano w wymaganiach krajów).

8. Czytelne skany dokumentów.

9. Adres e-mail wszędzie taki sam.

 

Wersja elektroniczna dokumentów

Powinna być przygotowana wg następujących założeń:

  1. Dokumenty od 1 do 8 (Student Nominated, Curriculum vitae, Cover Letter, List of Subjects, Language Certificate, zaświadczenie o statusie studenta, inne dokumenty oraz ewentualne skany paszportu lub zdjęcia) muszą znajdywać się w jednym pliku PDF, w kolejności przedstawionej powyżej,

  2. Pozostałe dokumenty: Oświadczenie dla IAESTE Polska oraz dowód wpłaty należy umieścić w drugim pliku PDF,

  3. Nazwy wymienionych plików powinny być analogiczne do poniższego przykładu:

    • TR-07-233-3_Jan_Kowalski.pdf (główny plik zawierający dokumenty 1-8),

    • TR-07-233-3_Jan_Kowalski_iaeste.pdf (plik z oświadczeniem oraz dowodem wpłaty), gdzie TR-07-233-3, to numer oferty.

Przygotowane dokumenty powinny być rozmiaru 5 MB. Rozmiar 10 MB dopuszczalny jest przy dołączaniu portfolio.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w wersji elektronicznej poprzez system exchange.iaeste.pl

Dodatkowo, jeśli oferta praktyki pochodzi z kraju, który wymaga wersji papierowej (Hard Copy – informacja ta powinna znajdować się na ofercie praktyki) – wydrukowane dokumenty należy dostarczyć do biura Komitetu Lokalnego na swojej macierzystej uczelni.

Za sprawdzanie dokumentów i dostarczenie ich w odpowiedniej formie odpowiedzialny jest komitet Lokalny na macierzystej uczelni kandydata na praktykę.

 

Dokumenty po praktyce 

lp Dokument Uwagi
1 Trainee’s Report a. dokument wypełniany przez studenta, który wyjechał na praktykę zagraniczną.
2 Wspomnienia z praktyki a. wspomnienia spisane przez studenta, który wyjechał za granicę.
3 Employer’s Report a. dokument wypełniany przez pracodawce, który przyjął zagranicznego praktykanta.

Wszystkie szablony i przykłady wypełnienia tutaj.

 

Dlaczego warto?

Polub nas na Facebooku/ obserwuj na Instagramie

 
 

Instagram