Workshop

Workshop to warsztaty w formie case study, które przeprowadzane są przez ekspertów z wiodących na rynku przedsiębiorstw na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

O Projekcie

Jego głównym celem jest stworzenie studentom możliwości konfrontacji zdobytej wiedzy z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na rynku. Firmie natomiast daje możliwość nawiązania kontaktu z najambitniejszymi i najzdolniejszymi studentami, którzy w przyszłości mogą zasilić kadrę pracowniczą oraz wprowadzić wiele nowatorskich zmian w firmie. Udział w projekcie w dużej mierze wiąże się także z promocją marki przedsiębiorstwa wśród studentów AGH.

Dużą zaletą tego programu jest fakt, że warsztaty te są organizowane przez cały rok akademicki w terminie uzgodnionym przez firmę i organizatorów. IAESTE AGH posiada 7 letnie doświadczenie w organizowaniu tego typu warsztatów poprzez realizację projektu CaseWeek, który cieszy się dużą popularnością wśród studentów.

 

Ostatnie warsztaty

Informacje na temat warsztatów dostępne są w wydarzeniu na facebooku

Scrum – 17.05.2019

Entertaining and interactive way to practice Agile by building LEGO city!

During the training you will have a chance to get hands on experience on basic principles of Scrum (Agile framework).

Scrum Lego simulation session is provided together with short Agile Introduction session. First topics are: Agile Manifesto, Scrum framework (containing roles, events and artifacts).

You will have opportunity to get knowledge about the following:

 • roles: Product Owner, Development Team, Scrum Master;
 • events: Sprint, Sprint Planning, Review, Retrospection, Refinement;
 • artifacts: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment, Burn-down chart.

Project Management – 20–21.05.2019

Project Management training will help you to apply our project management practices based on PMBOK® methodology.

During the training you will:

 • Learn to use and apply project management techniques and tools
 • Get to know best practices in project
 • Learn to build business cases and practice through a case study
 • Master your knowledge on project management phases and stakeholder management

Kontakt

Koordynator Workshop 2019:
Beata Bugiel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 534 008 811

 

Regulamin

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie IAESTE Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Waryńskiego 6/41, 00-631 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000253557
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz otrzymywania informacji dotyczących projektu IAESTE Workshop na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b.
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Stowarzyszenie IAESTE Polska oraz firma prowadząca wybrany przez Panią/Pana warsztat; imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych na warsztat zostaną przekazane firmie PMI SERVICE CENTER EUROPE SP. Z O.O.
 4. Pani/Pana dane osobowe (z wyłączeniem imion, nazwiska, adresu email oraz nazwy wybranego warsztatu) będą przechowywane do momentu zakończenia edycji IAESTE Workshop. Dane: imiona, nazwisko, adres email oraz nazwa wybranego warsztatu – bezterminowo;
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z uczestnictwa w projekcie IAESTE Workshop;
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy wybranych przez Panią/Pana kierunków studiów oraz nazwy uczelni, której jest Pani/Pan studentką/em konsekwencją takiego przetwarzania będzie przekazywanie spersonalizowanych danych dotyczących projektu IAESTE Workshop drogą elektroniczną.
 9. Wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani wizerunku, przez firmę PMI SERVICE CENTER EUROPE SP. Z O.O. i przez inne osoby na zlecenie danej firmy, w tym na: obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkiem innych osób na materiałach służących popularyzacji działań podanej wyżej firmy.
 10. Akceptując regulamin oświadcza Pan/Pani, iż wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym regulaminem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych prawa.

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates