Zapraszamy do zgłoszeń od 11 listopada 2021 r. 

 

Dokładne terminy poszczególnych etapów są podane w zakładce Terminarz.

 

Proces aplikacji na praktyki (oferty AC)

 

Rejestracja 11 listopada – 9 grudnia 2021 r. 

W celu rejestracji należy wypełnić formularz rekrutacyjny, do którego link znajduje się tutaj.

W formularzu student musi podać dane osobowe, informacje na temat studiów, swoich ocen oraz certyfikatów językowych (jeśli takie posiada). Na podstawie tego formularza ma możliwość uczestniczenia w kolejnych etapach rekrutacji, o których będziemy informować mailowo.  Jeśli student studiuje dwa kierunki, proszony jest o wpisanie tego, z którego chce się ubiegać o praktykę.

 

Sprawdzanie ocen i certyfikatów 14-17 grudnia 2021 r. 

Kolejnym etapem jest weryfikacja informacji na temat ocen i certyfikatów, które student umieścił w formularzu. Przesyłamy na maila możliwe terminy, a następnie student wybiera datę i godzinę przyjścia do biura i pokazuje oceny w USOSie, Wirtualnym Dziekanacie, indeksie lub w postaci  pokazania przygotowanego wcześniej wydruku z dziekanatu lub indeksu. Dodatkowo należy pokazać certyfikat językowy (w wersji papierowej). Certyfikaty zewnętrzne akceptowane przez IAESTE AGH określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu kwalifikacji i nominacji KL IAESTE AGH. Określone są tam także odpowiedniki ocen w skali IAESTE w zależności od wyniku z certyfikatu. 

Egzaminy pisane w SJO AGH także są akceptowane, ale konieczne jest wyrobienie stosownego certyfikatu, co zajmuje ok. 1 miesiąca. Należy się tym zająć jak najszybciej. 

W przypadku nieposiadania żadnego z w/w certyfikatów, student ma możliwość podejścia do egzaminu językowego przeprowadzanego przez IAESTE AGH wraz z zewnętrzną szkołą językową. Podczas spotkania będzie możliwość zapisania się na niego oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty.

 

Egzaminy językowe – I poł. stycznia

Egzamin odbędzie się, jeśli zbierze się odpowiednia liczba studentów. Przewidywane egzaminy będą dotyczyć języka angielskiego i niemieckiego. Konkretne daty oraz godziny podamy w późniejszych terminach w mailu oraz na stronie.

Egzamin składa się z części pisemnej (sprawdzającego umiejętności w sekcjach listening, writing, reading) oraz części ustnej (w szkole językowej lub w naszym biurze).

 

Ranking 

Po ogłoszeniu wyników egzaminu językowego  zostanie utworzony i opublikowany (w formie zanonimizowanej) ranking zarejestrowanych studentów. Ranking tworzony jest według liczba uzyskanych punktów, obliczanej wg następującego wzoru: 
PUNKTACJA = 10*ŚREDNIA+ 5*JĘZYK+ PUNKTY_DZIAŁALNOŚĆ IAESTE 

Przy czym:

punkty za średnią - max 50 pkt 
punkty za egzamin językowy - max 25 pkt 
punkty za działalność - max 10 pkt 

 

Wybór ofert 

WAŻNE! 

Oferty na żadnym z etapów nie ustępują w niczym tym z wcześniejszych. Często studenci rezygnują sami z powodów niezwiązanych ze stażem i uwalniają bardzo interesujące oferty na późniejszych etapach. 

Dużo ważniejsze niż miejsce w rankingu jest ciągłe śledzenie i uczestnictwo w każdym z etapów wyboru ofert. Studenci z dalszych miejsc w rankingu także wyjeżdżają na staże! 

 

13-15 lutego 2022 r.  

Oferty dla naszego komitetu otrzymujemy po Konferencji Krajowej. Wtedy też wysyłamy każdemu zarejestrowanemu studentowi ww. oferty. Na wybranie 3 najbardziej interesujących ofert (i uporządkowanie ich od najbardziej atrakcyjnej do najmniej) są 3 dni.

 

Pierwszy obieg 

Tura I 16-18 lutego 2022 r.

Następnie wysyłamy studentowi przydzieloną do niego ofertę. Ma on 3 dni na decyzję czy wybiera ten konkretny staż, o czym informuje odpowiadając na otrzymaną wiadomość e-mail. Decyzja ta jest ostateczna i obliguje studenta do odebrania wersji papierowej oferty, a także do wpłacenia kaucji zwrotnej (50 zł). Jeśli student nie odeśle żadnej informacji zwrotnej w podanym terminie, oznacza to rezygnację z danej oferty. 

Tura II 19-20 lutego 2022 r. 

W tej turze korzystamy z ofert, które zostały uwolnione po pierwszej turze. Analogicznie jak w powyższym przypadku student odsyła informację, którymi 3 ofertami jest zainteresowany. Po potwierdzeniu otrzymania oferty student wpłaca kaucję 50 zł. Jeśli student nie odeśle żadnej informacji zwrotnej w podanym terminie, oznacza to rezygnację z danej oferty. 

 

Drugi obieg 

Wewnętrzny 

22 lutego 2022 r. biuro IAESTE AGH

Obieg ten ma miejsce w biurze IAESTE AGH i o konkretnej godzinie (zostanie podana w późniejszym terminie). Każdy student ma wtedy możliwość przyjścia do biura i wybrania dla siebie dostępnej oferty. Dotyczy zasada kto pierwszy ten lepszy, pod warunkiem, że student wybierający ofertę spełnia warunki w niej zawarte.

Ogólnopolski

27 lutego 2022 r., 21.00

Jest to ostatni obieg, podczas którego dostępna jest pula ofert z Komitetów Lokalnych IAESTE w całej Polsce. Dostępne oferty zostaną udostępnione dzień wcześniej, aby kolejnego dnia o konkretnej godzinie można było wybrać 3 najbardziej odpowiadające danemu studentowi oferty. Przed udziałem w obiegu konieczne jest założenie konta w System Exchange.  Obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. W tym obiegu również może wziąć udział każdy student.

Tworzenie dokumentów aplikacyjnych

Po wybraniu oferty student musi stworzyć potrzebne dokumenty na praktykę, które niemal zawsze są w języku angielskim. Na dokumenty składają się CV, list motywacyjny i dokumenty wg wzoru IAESTE, a także dodatkowe dokumenty wymagane w ofercie (np. zaświadczenie o statusie studenta) lub przez dany kraj (np. skan paszportu). Warto również dołączyć do nich certyfikaty poświadczające posiadane umiejętności, rekomendacje lub listy polecające. Obowiązuje format .pdf. Wszystkie informacje nt. ww. dokumentów znajdują się na stronie IAESTE Polska (link na dole strony) oraz zostaną przekazane mailowo danemu studentowi.  

Dodatkowo, przeprowadzimy szkolenie z poprawnego tworzenia dokumentów, w którym uczestnictwo jest obowiązkowe. Dokumenty są sprawdzane przez członków IAESTE. Student powinien szybko nanosić wszystkie poprawki, a następnie odesłać dokumenty do ponownej weryfikacji, w celu usprawnienia procesu wyjazdu na praktykę.

 

Oczekiwanie na akceptację

Po przesłaniu nominacji pracodawca weryfikuje profil kandydata i akceptuje go, bądź odrzuca jeśli kandydat nie spełnia oczekiwań. Dlatego tak ważne jest uważne czytanie ofert i aplikowanie tylko na te, w których wpisuje się w wymagania. Zachęcamy do szybkiego wysyłania dokumentów, ponieważ daje to więcej czasu członkom IAESTE na bardziej wnikliwe sprawdzenie dokumentów, tym samym pozwoli szybszą akceptację ze strony pracodawcy oraz umożliwi większą szansę na wyjazd na praktykę.

 

Podczas trwania stażu 

Na miejscu studentem zajmuje się Komitet IAESTE danego kraju. Poza praktyką w czasie wolnym, komitety oferują wiele atrakcji i integracji dla studentów, którzy przyjechali na praktykę.

 

Po powrocie 

Po powrocie praktykant zobowiązany jest dostarczyć plik z raportem i wspomnieniami z praktyk. Wytyczne co do jego zawartości przedstawi członek IAESTE. Po wysłaniu tych dokumentów będzie można odebrać certyfikat odbycia praktyki, natomiast do odbioru kaucji konieczne jest przekazanie papierowej wersji oferty. 

 

Informacje dotyczące innych rodzajów praktyk dostępne są na stronie: https://agh.iaeste.pl/index.php/staze-zagraniczne/rodzaje-ofert

 

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o nowych ofertach praktyk pojawiających się na stronie IAESTE Polska zachęcamy do zapisu do Newslettera:

>> www.iaeste.pl/subscribe-new-offers <<

 

W celu zapisania się na praktykę z ofert COBE/FSFC/pre-AC, prosimy o wypełnienie tego formularza:

>> https://www.iaeste.pl/apply <<

  

Aplikację na praktyki realizowane są na platformie Exchange: 

>> exchange.iaeste.pl/ << 

 

Instrukcja(.pdf) do przeprowadzenia poprawnej rejestracji na platformie "Exchange" oraz wygenerowanie wymaganych dokumentów: 

>> InstrukcjaExchange << 

  

Wszystkie informacje będą pojawiać się na naszej grupie na Facebooku: 

>> www.facebook.com/groups/IAESTEpraktyki << 

 

Tak było na praktykach, czyli wspomnienia studentów: 

>> blog.iaeste.agh.edu.pl/ << 

 

Odpowiedzi na nurtujące Cię pytania możesz znaleźć w naszym FAQ: 

>>  agh.iaeste.pl/index.php/staze-zagraniczne/faq << 

  

Regulamin IAESTE Polska:

>> https://www.iaeste.pl/nomination-rules <<

 

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, nie wahaj się i napisz do nas wypełniając poniższy formularz. Odpowiemy na każde z nich!  

>> forms.office.com/r/JDvSB0m4EC <<

 

 

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates