Na poniższym zdjęciu możecie obejrzeć przykładową ofertę z jakimi będziecie mieli do czynienia wybierając Waszą wymarzoną ofertę. Tutaj pojawia się pytanie:  Jak wybrać właściwą na którą będę mógł/mogła aplikować? Na wzorze ponumerowane zostały istotne szczegóły oferty, na które musisz zwrócić uwagę wybierając ofertę dla siebie.

Przykładowa oferta

1 – Informacje o pracodawcy

2 – Informacje o miejscu pracy i możliwościach dojazdu oraz czas pracy w ciągu tygodnia

3 – Wymagania
Field of studies – kierunki lub grupy kierunków, z których student może ubiegać się o nominację.

Specialization – specjalizacje, które są najbardziej pożądane.

4 – Etap studiów
Etap, na którym jest student. Jeżeli zaznaczone jest „End”, oznacza to że student powinien posiadać już odpowiedni zasób wiedzy i doświadczenie oraz mieć ukończone minimum 7 semestrów w momencie wjazdu na praktykę. Poziom “Beginning” umożliwia wyjazd po ukończeniu 1-3 semestrów, a poziom “Middle” - po ukończeniu 4-6 semestrów.

5 – Wymagany poziom języka
Student aplikując na praktykę powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje językowe. Zdarza się, że na ofertach wymagają więcej niż jednego języka. Należy wtedy zwrócić uwagę czy występuje łącznik „or” czy „and”, jest to bardzo istotne. Obok języków podawane są wymagane poziomy znajomości, jakiej wymagać będzie pracodawca od kandydata.

6 – Inne wymagania
Inne wymagania niesprecyzowane wcześniej.

7 – Opis pracy
Dokładniejszy opis praktyki. Należy się dobrze z nim zapoznać i sprawdzić, czy zarys proponowanej praktyki jest dla Ciebie odpowiedni, czy wiesz, z czym dana praktyka będzie się wiązać, jakie zadania będą na niej wykonywane i czy będziesz w stanie im podołać lub czy masz odpowiednią wiedzę na dany temat. 

8 – Środowisko pracy
Dział, w jakiej praktyka będzie się odbywać. 99% praktyk odbywa się w dwóch obszarach: “R&D” – Praca badawcza  – jednostka naukowo-badawcza lub “Professional” – Praca w firmie.

9 – Oferowana długość praktyki
Terminy w jakich student może odbyć praktykę oraz długość praktyki na jaką może aplikować. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy można aplikować na daną praktykę w podanych ramach czasowych oraz na ilość tygodni. Zdarza się, że pracodawca wymaga by aplikować na pełne miesiące, czasami podczas wakacji są okresy urlopowe, takie informacje również będą uwzględnione na ofercie i trzeba dokładnie się zastanowić czy podane dane pasują do osobistego terminarza.

10 – Wynagrodzenie i koszty utrzymania
Kwoty wynagrodzenia podawane są w systemie tygodniowym lub miesięcznym, także też trzeba oszacować ile pieniędzy będzie się nam należeć za obrany czas praktyki.

Szacowane koszta życia oraz koszty wynajmu mieszkania są różne w zależności od kraju. Trzeba uważać podczas wyboru, żeby koszta nie przewyższały wynagrodzenia, chyba że miejsce praktyki, czy sama praktyka jest dla Ciebie na tyle atrakcyjna, że nie będziesz liczyć się z kosztami.

11 – Informacje w jakiej formie należy przesłać aplikację
Niektóre kraje wymagają dokumentów w wersji papierowej (hard copy), innym wystarczy wersja elektroniczna.

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates