Informacje szczegółowe

Rejestracja 9 listopada – 6 grudnia 2020 r.

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Wymagamy podstawowych danych osobowych oraz danych na temat studiów i zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób studiujących dwa kierunki, do formularza należy wpisać kierunek, z którego chcesz ubiegać się o praktykę.

Sprawdzanie ocen i certyfikatów 10-11, 14-16 grudnia 2020 r.

Po okresie rejestracji odbywa się proces sprawdzania ocen i certyfikatów. Wymaga on krótkiej wizyty w biurze, w trakcie której weryfikujemy oceny oraz wyniki z certyfikatów zewnętrznych. W trakcie tej samej wizyty będziesz mógł zapisać się na wybrany termin pisemnego i ustnego egzaminu językowego i dokonać płatności (konieczne tylko jeśli nie posiadasz certyfikatu IAESTE z poprzednich lat lub certyfikatu zewnętrznego akceptowanego przez IAESTE). W związku z nieprzewidywalną sytuacją epidemiczną i idącymi za tym rozporządzeniami brana jest pod uwagę opcja przeprowadzenia zdalnego spotkania, na którym zweryfikowane zostaną dane podane w formularzu rejestracyjnym. Każda osoba, która uzupełni formularz otrzyma drogą mailową szczegółowe informacje odnośnie sposobu przeprowadzenia spotkania. 

Dokładne godziny otwarcia naszego biura podane w zakładce Terminarz.

Oceny można sprawdzić poprzez zalogowanie się do Wirtualnej Uczelni lub przygotowanie wcześniej wydruku z dziekanatu lub indeksu.

Certyfikaty zewnętrzne akceptowane przez IAESTE AGH określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu kwalifikacji i nominacji KL IAESTE AGH. Określone są tam także odpowiedniki ocen w skali IAESTE zależne od wyniku z certyfikatu. Podczas sprawdzania certyfikatu konieczne jest posiadanie papierowej wersji do wglądu.

Egzaminy pisane w SJO AGH także są akceptowane, ale konieczne jest wyrobienie stosownego certyfikatu, co zajmuje ok. 1 miesiąca. Należy się tym zająć jak najszybciej. 

Egzaminy językowe 

egzaminy pisemne: język angielski: połowa stycznia 2021 r.

Przed sesją odbędą się egzaminy językowe. Składa się na nie egzamin pisemny (listening, writing, reading) oraz egzamin ustny (w szkole językowej lub w naszym biurze). O zapisach na egzaminy i możliwości wyboru terminów poinformowany będziesz mailowo na adres podany przy rejestracji.

Ranking

Po ogłoszeniu wyników egzaminu językowego tworzony jest ranking zarejestrowanych studentów. Powstaje wg następującego wzoru:
PUNKTACJA = 10*ŚREDNIA+ 5*JĘZYK+ PUNKTY_DZIAŁALNOŚĆ IAESTE

punkty za średnią - max 50 pkt
punkty za egzamin językowy - max 25 pkt
punkty za działalność - max 10 pkt

Wybór ofert 15-17 lutego 2021 r.

Po powrocie z Konferencji Krajowej w połowie lutego udostępniona zostanie pula ofert staży, które są dostępne do wyboru dla zarejestrowanych. Do końca tego okresu studenci mają czas, żeby zdecydować i przesłać nam informacje, którymi 3 stażami z puli są zainteresowani, określając dodatkowo priorytet wyboru.

WAŻNE!

Oferty na żadnym z etapów nie ustępują w niczym tym z wcześniejszych. Często studenci rezygnują sami z powodów niezwiązanych ze stażem i uwalniają bardzo interesujące oferty na późniejszych etapach.

Dużo ważniejsze niż miejsce w rankingu jest ciągłe śledzenie i uczestnictwo w każdym z etapów wyboru ofert. Studenci z dalszych miejsc w rankingu także wyjeżdżają na staże!

Pierwszy obieg

Tura 1 18-21 lutego 2021 r.

Pierwszego dnia rozsyłamy informacje do studentów, którym przydzielone zostały staże według rankingu. Mają oni 3 dni na decyzję czy wybierają ten konkretny staż, informację należy przesłać nam drogą e-mailową. Decyzja ta jest ostateczna, nieodesłanie żadnych informacji oznacza rezygnację z danej oferty.

Tura 2 22-24 lutego 2021 r.

Oferty, które zostały uwolnione po 1 turze ponownie trafiają do puli, przydzielamy je studentom według tych samych zasad. Rozsyłamy informacje, studenci ponownie mają 3 dni na decyzję, która musi być wysłana do nas drogą e-mailową.

Drugi obieg

Wewnętrzny 25 lutego 2021 r. godz. 18:00 on-line

Pula dostępnych staży udostępniona zostanie dzień wcześniej.

Link do spotkania zostanie udostępniony godzinę wcześniej na Facebook IAESTE AGH oraz w grupie Praktyki IAESTE AGH.

Na początku każda z ofert, która została uwolniona po pierwszym obiegu, zostanie przedstawiona i obecni studenci będą mogli się na nią zgłosić. Jeśli zainteresowanych daną ofertą będzie więcej, wtedy rozstrzygające będzie miejsce w rankingu. Na tym etapie oferty mogą być przydzielone nie tylko studentom, którzy brali udział w rejestracji, ale także każdemu kto zjawi się w biurze. Ważne jest także dopasowanie studenta do profilu kandydata określonego przez firmę, która wystawiła ofertę.

Ogólnopolski 1 marca 2021 r. godz. 21:00

Pula dostępnych na tym etapie staży tworzona jest ze wszystkich ofert, które zostały uwolnione we wszystkich Komitetach Lokalnych w Polsce. Pojawia się wiele nowych ofert, które do tego momentu były dostępne jedynie na innych uniwersytetach.

Podczas tego etapu obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.

Tworzenie dokumentów aplikacyjnych do 10 marca 2021 r.

Po otrzymaniu oferty aplikujący ma obowiązek przygotować dokumenty aplikacyjne w wymaganym języku (99,9% dokumenty po angielsku). Na dokumenty składa się CV, list motywacyjny oraz dokumenty IAESTE wymagane do przesłania nominacji i dodatkowe dokumenty wymagane przez dany kraj (np. skan paszportu). Można do nich również dołączyć certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności, rekomendacje, listy polecające. Obowiązuje format .PDF.

Na temat przygotowania dokumentów odbędą się w kilku terminach odpowiednie szkolenia, które jest obowiązkowe dla osób, które otrzymały ofertę.

Dokumenty są sprawdzane pod kątem poprawności przez członków IAESTE, aplikujący ma obowiązek jak najszybciej wnieść wszelkie wymagane poprawki.

Zapraszamy na szkolenie on-line dla chętnych studentów, którego tematem będzie tworzenie dokumentów aplikacyjnych. Szkolenie odbędzie się 24 lutego o godz. 19:00, link zostanie podany na Facebook IAESTE AGH oraz na grupie Praktyki IAESTE AGH. 

Oczekiwanie na akceptację

 Po przesłaniu nominacji pracodawca weryfikuje profil kandydata i akceptuje go, bądź odrzuca. Dlatego tak ważne jest uważne czytanie ofert i aplikowanie tylko na te, których wymagania spełniasz. Im szybciej wyślesz dokumenty, tym większa szansa, że wcześniej dostaniesz akceptację

Podczas trwania stażu

Staż odbędziesz we wcześniej ustalonych terminach. Na miejscu zaopiekują się Tobą członkowie lokalnego komitetu IAESTE.

Po powrocie

Po powrocie zobowiązany jesteś dostarczyć plik z raportem i wspomnieniami z praktyk. Wytyczne co do jego zawartości przedstawi Ci członek IAESTE. Wtedy również będziesz mógł odebrać certyfikat odbycia praktyki i kaucję po zwrocie wersji papierowej oferty.

 

Zapraszamy do zgłoszeń od 9 listopada 2020 r. 

 

Aplikacje związane z zagranicznym stażem realizowane są na stronie:

>> https://exchange.iaeste.pl/ <<

Instrukcja(.pdf) do przeprowadzenia poprawnej rejestracji na platformie "Exchange" oraz wygenerowanie wymaganych dokumentów:

>> InstrukcjaExchange <<

 

Wszystkie informacje będą pojawiać się na naszej grupie na Facebooku:

>> www.facebook.com/groups/IAESTEpraktyki <<

Tak było na praktykach, czyli wspomnienia studentów:

>> http://blog.iaeste.agh.edu.pl/ <<

 

Odpowiedzi na nurtujące Cię pytania możesz znaleźć w naszym FAQ:

>>  https://agh.iaeste.pl/index.php/staze-zagraniczne/faq <<

 

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, nie wahaj się i napisz do nas. Odpowiemy na każde z nich! 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates