Nasza organizacja oferuje możliwość wyjazdu na płatny staż zagraniczny w ciągu całego roku. Zgodnie z tą strategią w całym roku publikowane są różne typy ofert. Wszystkie oferty, które pojawiają się poza główną rekrutacją, publikowane są na grupie na Facebooku (www.facebook.com/groups/IAESTEpraktyki). 

Sposób aplikacji na praktykę opisany jest w opisie grupy, ale także w treści każdego posta.

Oferty AC - Annual Conference offers

Oferty z puli podstawowej, wymienione na Annual Conference w styczniu każdego roku. Jeśli chcesz wyjechać na taką ofertę musisz wziąć udział w rekrutacji (patrz: Proces rekrutacji i aplikacji na staż) i wnieść opłatę manipulacyjną za kraj, do którego chcesz wyjechać. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od kraju (stawki podane są na stronie IAESTE Polska).

Oferty Early Offers

Oferty Early Offer różnią się od ofert AC czasem publikacji, ponieważ są udostępniane przed Annual Conference. Pomimo to wliczają się one do puli ofert wymienianych przez dany kraj. Aplikacja na taką ofertę odbywa się jeszcze przed zakończeniem rejestracji, co związane jest z faktem, że okres odbywania stażu zwykle rozpoczyna się wcześniej. Aby móc aplikować na taką ofertę trzeba posiadać certyfikat językowy IAESTE. Opłata manipulacyjna za kraj, do którego chcesz wyjechać musi być wniesiona przed wysłaniem nominacji na taką ofertę.

Oferty FCFS - First Come First Serves offers

Nie różnią się one niczym w zasadach aplikowania od ofert AC. Różnią się czasem publikacji. Są udostępniane po zakończeniu drugiego obiegu praktyk, dlatego często są to oferty niewykorzystane z puli podstawowej z przedłużonym terminem aplikacji i czasem zmienionymi terminami odbycia praktyki. Dzieje się tak, gdy oferta nie zostanie zajęta w pierwszym obiegu, a zagraniczny pracodawca nadal chce przyjąć praktykanta, nawet w terminie późniejszym niż widniejący na ofercie.

Oferty COBE - Continuous Online-Based Exchange offers

Drugim typem są oferty COBE. Zawsze są to całkowicie nowe oferty niepublikowane wcześniej. W ich przypadku odróżniającą cechą jest termin wniesienia opłaty manipulacyjnej. Odpowiednią stawkę dla danego kraju należy zapłacić dopiero po otrzymaniu akceptacji.

 

Zarówno w przypadku ofert FCFS, Early Offer, czy COBE liczy się kolejność zgłoszeń, ponieważ są udostępniane w tym samym czasie dla wszystkich dwunastu komitetów lokalnych w Polsce poprzez maila.

 

Czas zebrania potrzebnych dokumentów aplikacyjnych jest zwykle zaznaczony na ofercie. Jeśli podany termin minął przed publikacją oferty, aplikujący ma 3 dni na przygotowanie wszystkich dokumentów.

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates